Combo Tuần Detox Diet

Thông tin

Chi tiết đơn

Giao Hàng

Thanh toán

1. Số ngày Order (/tuần)

2. Số chai mỗi ngày

3. Extra

Đơn Hàng

Tuần Order

Menu Tuần 2.10 Cá Hồi & Sườn Tonkatsu

Số Ngày

5 Ngày/Tuần

Số Chai

1 Chai/Ngày

Extra

Mật Ong

Tiền Gói

đ
đ