Combo Tháng Ăn Healthy

Tuần Order

Tiền Gói

Tuần 11-16.12 Món đặc biệt Cà Ri Bò bánh Taco & Cá Chẽm Muối Ớt vào t6 ????

đ
đ

Thông tin

Chi tiết đơn

Giao Hàng

Thanh toán

1. Chọn gói dinh dưỡng

2. Số ngày order trong tuần

3. Số bữa mỗi ngày