Combo Tháng Ăn Healthy

Thông tin

Chi tiết đơn

Giao Hàng

Thanh toán

1. Chọn gói dinh dưỡng

2. Số ngày order trong tuần

3. Số bữa mỗi ngày

Đơn Hàng

Tuần Order

Chef bắt đầu nhận order menu tuần 27.3-1.4

Gói

Healthy

Số Ngày

5 Ngày/Tuần

Số Bữa

1 Bữa/Ngày

Tiền Gói

đ
đ