Đặt Combo Detox Trái Cây

Thông tin

Chi tiết đơn

Giao Hàng

Thanh toán

Bắt đầu từ

Menu Tuần 2.10 Cá Hồi & Sườn Tonkatsu

*Chef nhận order cho tuần hiện tại từ thứ 2 đến thứ 4. Từ thứ 5, chef bắt đầu nhận order cho tuần sau.

Menu

Chai Detox sẽ được ship tươi mát đến khách hàng mỗi ngày. Chi tiết giao nhận ở phần tiếp theo!

Order details

Time

Menu Tuần 2.10 Cá Hồi & Sườn Tonkatsu